Ett långsiktigt och hållbart samarbete

Som partner till VSK Fotboll får Worn up Sweden ett långsiktigt samarbete som bygger på Glädje, ansvar, gemenskap. Vår ambition är att tillsammans med klubben jobba vidare för att nå våra hållbarhetsmål; God hälsa och välbefinnande, minskad ojämlikhet, hållbar konsumtion och produktion samt bekämpa klimatförändringarna.  

Genom ett samarbete stärks vårt varumärke och tillsammans får vi förutsättningarna att vara med på en spännande framtidsresa där vi tar ett socialt, ekonomiskt och hållbart ansvar. Worn up Sweden bidrar till att klubben utvecklas, etablerar sig som en elitklubb på högsta nivå för herr och dam samt håller en hög kvalité på vår akademi för att fostra nya lokala talanger.

Fotbollen hjälper till att bygga relationer mellan samhälle och näringsliv och tillsammans kan vi göra skillnad.

Ett långsiktigt och hållbart samarbete
Back to blog